บทความ

ปฏิรูปไม่สำเร็จถ้าการเมืองยังอยู่ใต้บงการของคนโกง

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 01,2016

ปฏิรูปจะไม่สำเร็จ ถ้าการเมืองยังอยู่ใต้บงการของคนโกง

              ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) “การปฏิรูปการเลือกตั้งให้ได้คนดีเข้าสภา” ยังไม่เห็นอนาคต เพราะขณะนี้มีข่าวปรากฏให้เห็นเป็นระยะว่า มีนักการเมืองอย่างน้อยสามกลุ่มที่เคยเรืองอำนาจ และหลายปีที่ผ่านมาสามารถสร้างต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อแต่งตั้ง “ตัวแทน” ของตนไปกินตำแหน่งรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยหรือเป็นผู้นำของรัฐวิสาหกิจและธนาคารของรัฐ แล้วตัวเองกลับแสดงบทบาท “หัวหน้า” ตัวจริงด้วยการเรียกรัฐมนตรีและข้าราชการไปประชุมสั่งการที่บ้านตัวเองหรือที่รู้จักกันในนาม “รัฐมนโท”   ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองพวกนี้ ทำให้เชื่อว่ากำลังมีการสานผลประโยชน์บางอย่างที่จะทำให้เครือข่ายพวกเขากลับเข้าสู่สภา กลับเข้าสู่อำนาจทางการเมืองในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง   บทเรียนหลายปีที่ผ่านมาสอนให้รู้ว่า นักการเมืองพวกนี้จะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างไม่อายฟ้าดิน โกงกินแบบมูมมาม โกงอย่างมีชั้นเชิง โดยยึดครองกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐเดิมๆ อย่างต่อเนื่อง   เขาจะสร้างเครือข่ายพวกพ้อง วางแผน แทรกแซงและบงการ จนไปทำลายสภาพแวดล้อมทางคุณธรรมในระบบราชการ สร้างวิถีปฏิบัติเลียแข้งเลียขา เอาตัวรอดและจำยอมให้กับข้าราชการ จนคนดีๆ ต่างหมดกำลังใจทำงาน   ดังนั้นหากประเทศไทยไม่สามารถ “ทำลายเครือข่าย” หรือ “กันหัวหน้าเครือข่าย” เหล่านี้ออกไป ก็อย่าหวังที่จะปฏิรูปการเมืองได้เลย