ประเด็นร้อน

เร่งปลูกฝังจิตสำนึกแก้คอร์รัปชันท่วมประเทศ

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 27,2017

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ออกผลการดำเนินงานรอบครึ่งปีงบประมาณ 2560 เฉพาะด้านการปราบปรามการทุจริต เป็นเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริง 1,677 เรื่อง การไต่สวนข้อเท็จจริง 193 เรื่อง โดยเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงป.ป.ช.ชี้มูลร่ำรวยผิดปกติส่วนราชการ 3 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า 760 ล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจ 1 คดีมูลค่าเสียหายกว่า 65 ล้านบาท รวม 4 คดีมูลค่าความเสียหาย 825 ล้านบาท แสดงให้เห็นความพยายามในการทำงานปราบทุจริตคอร์รัปชัน

ป.ป.ช.มีเป้าหมายการทำงานในปีงบประมาณ 2560  จะทำคดีให้แล้วเสร็จ 4,600 เรื่อง โดยมีเป้าหมายท้าทายทำให้ได้ถึง 6,000 เรื่อง ผ่านไปแล้ว 6 เดือน จะต้องดูว่า 6 เดือนหลังนับจากนี้จะทำสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยในการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการบริหารจัดการองค์กรป.ป.ช.

ป.ป.ช.มีนโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต ด้วยการปรับปรุงกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริงให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความเป็นธรรม พร้อมกำชับให้สำนักไต่สวนการทุจริตส่วนกลาง จะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย เรื่องสำคัญที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละเดือน ให้ป.ป.ช.ภาค 9 ภาคกำกับดูแลปัญหาในพื้นที่ ลดปริมาณงานลง แก้ไขระเบียบแสวงหาข้อเท็จจริงโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้และเร่งดำเนินการเรื่องค้างเก่าให้เสร็จใน 2 ปี
          
หากย้อนพิจารณาข้อมูลคดีในป.ป.ช.ที่คั่งค้างสะสม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีปริมาณคดีที่สะสมอยู่ในป.ป.ช.ทั้งหมด 1.47 หมื่นเรื่อง แบ่งเป็นแสวงหาข้อเท็จจริง 1.21 หมื่นเรื่อง และไต่สวนข้อเท็จจริง 2,557 เรื่อง จำแนกเป็น อนุกรรมการไต่สวน 1,634 เรื่อง องค์คณะพนักงานไต่สวน 896 เรื่อง และอยู่ใน คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ที่กำลังพิจารณาอยู่ 27 เรื่อง และมีคดีใหม่เข้าสู่ป.ป.ช.อย่างต่อเนื่อง ทั้งคดีใหม่และคั่งค้างแทบจะเรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤติ
          
เป็นวิกฤติของชาติที่มีเรื่องร้องเรียนคอร์รัปชันท่วมประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไม่ได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงนี้และผู้กระทำไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายหรือบทลงโทษ หรืออาจเป็นพฤติกรรมชินชากับเรื่องการทุจริต ฟ้องร้องไปก็เท่านั้น จับได้ก็แค่ปลาซิว ปลาสร้อย หากปล่อยให้สังคมทุกภาคส่วนคิดเช่นนี้เท่ากับยอมพ่ายแพ้และก้มหัวให้กับคอร์รัปชัน นำพาให้ชาติตกอยู่ในภาวะอันตรายยิ่ง ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญและจริงจังกับการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ให้คอร์รัปชันเป็นเรื่องผิด บาป ก่อนที่ประเทศนี้จะถูกกัดแทะให้ล่มสลายลงไป

- - สำนักข่าว ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 27 เมษายน 2560 - -