ข่าวสารและกิจกรรม

IP โครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน

โดย ACT โพสเมื่อ May 04,2017

 ชื่อโครงการ : ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน 


สังกัด : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560  เชิญคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับนิติบุคคลผู้ประกอบการ และ จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (IP) 

ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ ผู้ประกอบการ (มาร่วมลงนาม 99 บริษัท) และ คณะผู้สังเกตการณ์ 4 ท่าน  ในพื้นที่ 14 จังหวัด 3,082 หมู่บ้าน (โซนภาคใต้) สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4  ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช

คณะผู้สังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม (IP) (เขตภาคใต้)

นายยิ่งศักดิ์  ศรีสุขสวัสดิ์ 
(ผู้นำคณะ IO)
นายพูนศักดิ์  วรวัฒนกุล
นางชไมพร  ตันติวงศ์

นายอมรยศ  พานิช