ประเด็นร้อน

ลงดาบเชือดแก๊งทุจริตจยย.

โดย ACT โพสเมื่อ May 09,2017

 ฮือฮากันอีกระลอกกรณี"นายสรรเสริญ พลเจียก"เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้รายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบว่าการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาพร้อมทั้งส่งรายงานการไต่สวนไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย หรืออัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา แล้วแต่กรณีแล้ว จำนวน 18 คดี เป็นคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานส่วนท้องถิ่น


ซึ่งมีกรณีการทุจริตจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจขนาด 200 ซีซี(รถจักรยานยนต์ยี่ห้อไทเกอร์) พร้อมอุปกรณ์ทดแทนจำนวน 19,147 คันในวงเงิน 1,144,550,600 บาท เพื่อส่งให้สถานีตำรวจทั่วประเทศรวมอยู่ด้วย

โดยร้องเรียนกล่าวหา 
(1) พลตำรวจโทประชิน วารี รองจเรตำรวจ(สบ.9) ฐานะคณะกรรมการประกวดราคา 
(2) พลตำรวจตรีสมพงษ์ น้าเจริญรองผู้บังคับการกองบังคับการจเรตำรวจ 4 ฐานะคณะกรรมการประกวดราคา
(3) พลตำรวจตรีอิทธิพล พิริยะภิญโญ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดจันทบุรีฐานะคณะกรรมการประกวดราคา 
(4) พลตำรวจตรีสัจจะ คชหิรัญ ผู้บังคับการพลาธิการและสรรพาวุธ 
(5) นางสาวรักชนก แจ๊ะซ้าย หรือนางสาวสุพิชญาสองมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์แทรคกิ้ง จำกัด 
(6) นายปิติ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์ มอเตอร์ จำกัด ว่าทุจริตในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน 19,147 คัน

ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่า
(1) พลตำรวจโทประชิน (2) พลตำรวจตรีสมพงษ์ และ (3) พลตำรวจตรีอิทธิพล มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง (4) พลตำรวจตรีสัจจะ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12
(5) นางสาวรักชนกหรือนางสาวสุพิชญา มีมูลความผิดทางอาญาฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4
(6) นายปิติ มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนนางสาวรักชนกหรือนางสาวสุพิชญ และบริษัท คาร์แทรคกิ้ง จำกัด กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

ถือเป็นคดีสะเทือน "วงการสีกากี" นานนับ 10 ปี...!!!

- - สำนักข่าว พิมพ์ไทย วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 - -