ประเด็นร้อน

ประปาเทศบาลเชียงยืน หมดไป 3 ล้าน

โดย ACT โพสเมื่อ May 17,2017

 เทศบาลตำบลเชียงยืน ได้รับงบประมาณปี 2559 จากกรมทรัพยากรน้ำ วงเงิน 3.5 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มากที่บ้านเชียงยืน หมู่ 19 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ทำสัญญากับเอกชนรายหนึ่งในตัวเมืองมหาสารคามวงเงิน 3,040,462 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 แล้วเสร็จในปีถัดมา


ผลงานออกมาเป็น “หอเอนประจำหมู่บ้าน” ใช้การไม่ได้ เนื่องจากการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ ไม่ได้มาตรฐาน ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นอย่างแรกเลยคือ สภาพหอถังสูง ตัวถังน้ำบูดเบี้ยวไม่ได้ศูนย์ ขาหอสูงไม่ได้ฉาก เอียงเป็นลักษณะหอเอน คานเชื่อมเสาที่แบบก่อสร้างมาตรฐานกำหนดให้หล่อชิ้นเดียวกันเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง แต่ปรากฎว่าบริเวณปีกคานมีการใช้อิฐมอญฉาบปูนทับพอให้ได้รูปร่างตามแบบ ส่วนโรงเรือนไฟฟ้าใช้กระเบื้องหลังคาคละสีอย่างกับเป็นงานศิลปะ 

จากการตรวจสอบมูลทางลึกก็พบว่า ไม่ได้มีการทดสอบและตรวจเช็คระบบน้ำดิบ ทำให้น้ำไม่เพียงพอจ่าย ตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ชาวบ้านยังใช้ระบบประปาเก่า ด้วยผลงานก่อสร้างอย่างที่ปรากฎจึงไม่ได้มีการตรวจรับจากส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ด้วย “ใครบางคน” ทำให้มีการเบิกจ่ายกันไปเรียบร้อยแล้ว