หมาเฝ้าบ้าน

อบรมปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 31 หาดใหญ่

โดย ACT โพสเมื่อ May 17,2017

ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านชวนเพื่อนชาวใต้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่น 31 ที่ อ.หาดใหญ่ ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 20 -21 พ.ค. นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

การอบรมเชิงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เป็นกิจกรรมเฉพาะสำหรับคนที่ตั้งใจจริงที่ต้องการเข้ามาเป็น “หมาเฝ้าบ้าน” ทำงานร่วมกับเพื่อนหมาเฝ้าบ้านรุ่นอื่น ๆ ในการสอดส่อง ตรวจสอบการทุจริต เนื้อหาและรูปแบบการอบรมถอดจากประสบการณ์ทำงานของพวกเรา ที่ “ดมกลิ่น ขุดคุ้ย เห่ากัด คนโกง” มากว่า 5 ปี หลักสูตรจะสอนวิธีการและเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการทำหน้าที่หมาเฝ้าบ้าน ให้สามารถทำงานได้อย่างที่พวกเราทำ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติแบบรวมหมู่

เพื่อนหมาเฝ้าบ้านที่เราอยากได้

มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีความซื่อสัตย์ สุจริต สำนึกรักและรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ไม่ยอมรับคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทุกระดับและตรวจสอบไม่เลือกฝ่าย พวกพ้อง และไม่เป็นผู้ทำงานทางการเมืองในทุกระดับของพรรคการเมือง
มีความรับผิดชอบและตั้งใจจริงที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้าน ร่วมทำงานกับเพื่อนหมาทั่วประเทศ
ต้องมีเฟชบุคที่ใช้งานเป็นปกติ
บุคคลทั่วไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จะเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน อาชีพส่วนตัว อิสระ เกษตรกร นักศึกษา ก็ได้ อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 

ข้อควรรู้ก่อนสมัคร

หากผ่านการพิจารณาจะได้รับการตอบรับภายใน 3 วัน บางกรณีอีเมลอาจอยู่ในโฟลเดอร์ junk หรือ spam รบกวนตรวจสอบอีเมลในโฟลเดอร์ดังกล่าว หากไม่ได้รับการตอบรับสามารถสอบถามได้ทางอีเมล
เมื่อผ่านการพิจารณา ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมในกลุ่มอบรมหมาเฝ้าบ้านบนเฟซบุค
ผู้เข้าอบรมต้องนำโน๊ตบุ๊คหรือแท็บเล็ตไปด้วยเพื่อใช้ในการฝึกกระบวนการตรวจสอบ
สำหรับท่านที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดสงขลา หากต้องการเข้าพักล่วงหน้าในคืนวันศุกร์ โครงการฯ ยินดีจัดที่พักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้

เงื่อนไขข้อตกลง

สงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
รับสมัครและพิจารณาตอบรับเป็นรายบุคคล ไม่รับสมัครเป็นกลุ่ม
กรณีเขียนรายละเอียดในใบสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตรงตามความเป็นจริง สงวนสิทธิไม่พิจารณา
หลักสูตรการอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ร่วมและมีส่วนร่วมครบกระบวนการ
ไม่มีการมอบเกียรติบัตร ใบรับรองหรือบัตรสมาชิก
ไม่อนุญาตให้นำบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพักหรือเข้าร่วมการอบรม หากต้องการพักเดี่ยว ผู้เข้าอบรมจะต้องจ่ายค่าที่พักเองเต็มจำนวน
 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 19 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2560
อบรมวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 20– 21 พฤษภาคม ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สถานที่แจ้งเฉพาะท่านที่ผ่านคัดเลือกเข้าอบรม)

กรอกใบสมัคร ออนไลน์ได้ที่ : forms.zohopublic.com/actwatchdog/form/WD31HADYAI/formperma/hJ9hejCAD2ej254249Jf3EH25