ประเด็นร้อน

ปปช. ปัดช่วยเหลือนักการเมือง

โดย ACT โพสเมื่อ May 19,2017

 เมื่อวันที่ 18 พฤาภาคม นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงการประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2560 ที่ให้สามารถปกปิดข้อมูลโดยวิธีลบ ตัดทอนในสำเนาคู่ฉบับ 14 รายการว่า เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ หรือการโจรกรรม หรือการก่อกวนข้อมูลของผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร อีเมล์ เลขบัตรประชาชน ที่ปัจจุบันล้วนไปอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้ว ดังนั้น จึงมีการยกเว้นไม่ให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากที่ผ่านมา เคยเกิดขึ้นกับผู้ยื่นทรัพย์สินบางราย จึงต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไว้ และแม้จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้สาธารณชนรับทราบ แต่นักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ต้องยื่นข้อมูลส่วนนี้กับ ป.ป.ช.อยู่แล้ว ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการช่วยเหลือนักการเมือง แต่ต้องการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล


- -สำนักข่าว กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 - -