กิจกรรมและข่าวสาร

IP ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย ACT โพสเมื่อ May 26,2017

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เชิญคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับนิติบุคคลผู้ประกอบการ และ จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (IP) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน 

ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ ผู้ประกอบการ (มาร่วมลงนาม 40 บริษัท) และ คณะผู้สังเกตการณ์ 5 ท่าน  ในพื้นที่ 13 จังหวัด  (โซนภาคกลาง) สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้สังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม (IP) (เขตภาคกลาง)
คุณยิ่งศักดิ์  ศรีสุขสวัสดิ์ 
(ผู้นำคณะ IO)
คุณสุเมธ อักษรกิตติ์
คุณพูนศักดิ์  วรวัฒนกุล
คุณชไมพร  ตันติวงศ์
คุณอมรยศ  พานิช