hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

IP ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย ACT โพสเมื่อ May 26,2017

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เชิญคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับนิติบุคคลผู้ประกอบการ และ จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (IP) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน 

ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ ผู้ประกอบการ (มาร่วมลงนาม 40 บริษัท) และ คณะผู้สังเกตการณ์ 5 ท่าน  ในพื้นที่ 13 จังหวัด  (โซนภาคกลาง) สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้สังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม (IP) (เขตภาคกลาง)
คุณยิ่งศักดิ์  ศรีสุขสวัสดิ์ 
(ผู้นำคณะ IO)
คุณสุเมธ อักษรกิตติ์
คุณพูนศักดิ์  วรวัฒนกุล
คุณชไมพร  ตันติวงศ์
คุณอมรยศ  พานิช