หมาเฝ้าบ้าน

รับสมัครอบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 27 ตะวันออก

โดย act โพสเมื่อ Dec 06,2016

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 27 ภาคตะวันออก

ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเปิดรับสมัครอบรม รุ่น 27 ภาคตะวันออก ชวนชาวภาคตะวันออกมาร่วมทีม ช่วยกันสอดส่องเปิดโปงทุจริต ไม่ให้ใครโกงบ้านกินเมือง อบรมเสาร์-อาทิตย์ ที่ 8-9 ตุลาคม ที่จันทบุรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการรับสมัคร

  • รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559
  • อบรมวันเสาร์ ที่ 8 – อาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่จังหวัดจันทบุรี


เนื้อหาการอบรม

หลักสูตรถูกออกแบบจากประสบการณ์ทำงานของพวกเรา ให้คนทั่วไปสามารถทำหน้าที่หมาเฝ้าบ้าน ช่วยกันสอดส่อง ขุดคุ้ยข้อมูลการทุจริต พร้อมตีแผ่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยให้ความสำคัญกับฝึกปฏิบัติจริง กรอบเนื้อหาอย่างคร่าว ๆ ประกอบด้วย

– ภาคบรรยายวิชาการ
* แนวคิดและการทำงานของหมาเฝ้าบ้าน * ลักษณะความผิดที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน (โดยรองเลขาธิการ ป.ป.ท.) * กฎหมายการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย (ทนายความและปรึกษากฎหมายหมาเฝ้าบ้าน)
– ภาคปฏิบัติตรวจสอบทุจริต
* กฎหมายคอร์รัปชันและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ * เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและผู้ประกอบการ * กระบวนการตรวจสอบทุจริต *การตรวจสอบทุจริตภาคปฏิบัติการ

คุณสมบัติหมาเฝ้าบ้านที่เราอยากได้


มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีความซื่อสัตย์ สุจริต สำนึกรักและรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ไม่ยอมรับคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทุกระดับและตรวจสอบไม่เลือกฝ่าย พวกพ้อง และไม่เป็นผู้ทำงานทางการเมืองในทุกระดับของพรรคการเมือง
มีความรับผิดชอบและตั้งใจจริงที่จะร่วมงานกับเพื่อนหมาทั่วประเทศ
ต้องมีเฟชบุคที่ใช้งานเป็นปกติ
บุคคลทั่วไป ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน อาชีพส่วนตัว อิสระ เกษตรกร นักศึกษา ฯลฯ อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว) ข้อควรรู้ก่อนสมัคร

หากผ่านการพิจารณาจะได้รับการตอบรับภายใน 3 วัน บางกรณีอีเมลอาจอยู่ในโฟลเดอร์ junk หรือ spam รบกวนตรวจสอบอีเมลในโฟลเดอร์ดังกล่าว หากไม่ได้รับการตอบรับสามารถสอบถามได้ที่อีเมล wdzero@actwatchdog.org
เมื่อผ่านการพิจารณา ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมในกลุ่มอบรมหมาเฝ้าบ้านบนเฟซบุค
การอบรมมีการทดลองปฏิบัติงานเดี่ยว ผู้เข้าอบรมจะต้องนำโน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต ไปด้วยทุกท่าน
สำหรับท่านที่อยู่ไกลจากสถานที่จัดอบรมและต้องการเข้าพักล่วงหน้าในคืนวันศุกร์ โครงการฯ ยินดีจัดที่พักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้

เงื่อนไขข้อตกลง

สงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
รับสมัครและพิจารณาตอบรับเป็นรายบุคคล ไม่รับสมัครเป็นกลุ่ม
กรณีเขียนรายละเอียดในใบสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตรงตามความเป็นจริง สงวนสิทธิไม่พิจารณา
กรณีผ่านการพิจารณาแล้วแต่ไม่เข้าร่วมกลุ่มในเฟซบุคตามที่แจ้งในจดหมายตอบรับ และ/หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ โครงการฯ อาจพิจารณาตัดสิทธิการเข้าอบรม
ในกรณีที่ได้รับการตอบรับให้เข้าอบรม การขอยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ โครงการฯ จะไม่รับเข้าอบรมอีก
หลักสูตรการอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ร่วมและมีส่วนร่วมครบกระบวนการ
ไม่มีการมอบเกียรติบัตร ใบรับรองหรือบัตรสมาชิก
ไม่อนุญาตให้นำบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพักหรือเข้าร่วมการอบรม
หากต้องการพักเดี่ยว ผู้เข้าอบรมจะต้องจ่ายค่าที่พักเองเต็มจำนวน

การสมัคร

ดูเหมือนเราเรื่องมากใช่ไหม ก็ใช่ การทำงานจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง ไม่ได้อาศัยเพียงการคิดดี เสียสละ แต่ต้องเป็นจิตอาสาที่มีความรับผิดชอบสูง รู้บทบาทหน้าที่และทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นพวกเป็นพ้องภายใต้กรอบและแนวทางเดียวกัน หากท่านพร้อมจะเดินไปด้วยกัน ด้านล่างคือใบสมัคร

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่แล้วส่งทางอีเมล


Application Form

Please fill all required field.


Personal Details