ประเด็นร้อน

ปปง.อายัดที่ดิน'อลิสา อัศวโภคิน'

โดย ACT โพสเมื่อ May 31,2017

 - - สำนักข่าว มติชน วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 - -


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม เว็บไชต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว โดยระบุว่า ตามที่ ปปง.ได้รับการรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องหาและอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับพวก ที่มีมูลค่าความเสียหาย 2,993,000,000 บาท ต่อมามีผู้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อดีเอสไอเพื่อขอให้ดำเนินคดีนายศุภชัย กับพวก ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ มูลค่าความเสียหายกว่า 13,000 ล้านบาท

ข่าวแจ้งว่า ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดของนายศุภชัยกับพวก กรณี น.ส.รัชดาพรรณ อิทธิวรากร นำเงินที่ได้จากวัดพระธรรมกายมาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และกรณี น.ส.อลิสา อัศวโภคิน บุตรสาวของนายอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซื้อที่ดินจากนายศุภชัย 8 แปลง จากการตรวจสอบปรากฏหลักฐานและเชื่อได้ว่านายศุภชัยกับพวก เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน รวมถึงจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 8 รายการ เป็นอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน ดังนั้นที่ประชุม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ 90 วัน

ข่าวแจ้งว่า ทรัพย์สิน 8 รายการที่มี คำสั่งอายัดไว้ชั่วคราว เป็นที่ดินใน ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งหมด และมี น.ส.อลิสา เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ประกอบด้วย 1.โฉนดที่ดินเลขที่ 101460 ราคาประเมิน 18,128,250 บาท 2.โฉนดที่ดินเลขที่ 101461 ราคาประเมิน 17,004,750 บาท 3.โฉนดที่ดินเลขที่ 101462 ราคาประเมิน 17,004,750 บาท 4.โฉนดที่ดินเลขที่ 152624 ราคาประเมิน 17,042,550 บาท 5.โฉนดที่ดินเลขที่ 152626 ราคาประเมิน 4,188,000 บาท 6.โฉนดที่ดินเลขที่ 101455 ราคาประเมิน 18,162,000 บาท 7.โฉนดที่ดินเลขที่ 101457 ราคาประเมิน 13,338,000 บาท และ 8.โฉนดที่ดินเลขที่ 4519 ราคาประเมิน 10,000,000 บาท รวมมูลค่า 114 ล้านบาท