hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการก่อสร้าง อาคารหอประชุมกองทัพบก

โดย ACT โพสเมื่อ Jun 02,2017

"พลังของการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ สร้างประเทศให้ห่างไกลคอร์รัปชัน"

กองทัพบกได้เสนอโครงการก่อสร้าง อาคารหอประชุมกองทัพบก และกรมสวัสดิการ ทบ.แห่งใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน (ปีงบ พ.ศ.2558) 

โดยได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์ (IO) จากโครงการข้อตกลงคุณธรรม 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาตรวจรับงานงวด 2 ของผู้รับจ้างก่อสร้าง

“ข้อตกลงคุณธรรม คือการตกลงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้เข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้าง ในการให้บุคคลที่สามเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบ”


 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
Follow LINE Official : https://goo.gl/uT7yjS
Follow Facebook Fanpage : https://goo.gl/HXgWVU
Follow IG : https://goo.gl/aARAzS

WebSite : http://www.anticorruption.in.th