ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการก่อสร้าง อาคารหอประชุมกองทัพบก

โดย ACT โพสเมื่อ Jun 02,2017

"พลังของการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ สร้างประเทศให้ห่างไกลคอร์รัปชัน"

กองทัพบกได้เสนอโครงการก่อสร้าง อาคารหอประชุมกองทัพบก และกรมสวัสดิการ ทบ.แห่งใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน (ปีงบ พ.ศ.2558) 

โดยได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์ (IO) จากโครงการข้อตกลงคุณธรรม 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาตรวจรับงานงวด 2 ของผู้รับจ้างก่อสร้าง

“ข้อตกลงคุณธรรม คือการตกลงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้เข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้าง ในการให้บุคคลที่สามเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบ”


 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
Follow LINE Official : https://goo.gl/uT7yjS
Follow Facebook Fanpage : https://goo.gl/HXgWVU
Follow IG : https://goo.gl/aARAzS

WebSite : http://www.anticorruption.in.th