ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ

โดย ACT โพสเมื่อ Jun 02,2017

 "พลังของการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ สร้างประเทศให้ห่างไกลคอร์รัปชัน"


1 มิ.ย. 60 กองทหารอากาศ ได้เสนอโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน) ปีงบประมาณ 2558 เชิญคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ประชุมติดตามงานก่อสร้างประจำเดือน ณ สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน) ถนนเดชะตุงคะ เขตดอนเมือง กทม.

โดยความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลฯ

-แผนงานก่อสร้างตามสัญญา 21.98%
-แผนงานก่อสร้างที่ขออนุมัติ 13.93%
-ผลการก่อสร้าง 14.98%
-เร็วกว่าแผนงานที่ขออนุมัติ 1.05%
-ช้ากว่าแผนงานตามสัญญา 7.00%

โดยในครั้งนี้มี คณะผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ (ผู้นำคณะผู้สังเกตการณ์ : IO) ,ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ และ คุณสฤษฏ์พงศ์ เทศะบำรุง

“ข้อตกลงคุณธรรม คือการตกลงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้เข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้าง ในการให้บุคคลที่สามเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบ”Follow LINE Official : https://goo.gl/uT7yjS
Follow Facebook Fanpage : https://goo.gl/HXgWVU
Follow IG : https://goo.gl/aARAzS

WebSite : http://www.anticorruption.in.th