hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

โดย ACT โพสเมื่อ Jun 06,2017

 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560  


ได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์ (IO) ร่วมเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษ เดินทางไปดูงานก่อสร้างของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก (ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย) และ ดูสถานที่เจาะอุโมงค์รถไฟพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ สัญญาที่ 2 (ช่วงวิหารแดง-สถานีบุใหญ่) ความยาวภายในอุโมงค์ 1,201.96 เมตร  โดย บริษัท Right Tunnelling Co.,LTD (ผู้รับเหมา)

โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างในรัฐบาล) เป็นประธาน
ร่วมด้วย คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) และ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

คณะผู้สังเกตการณ์โครงการ รฟท.
คุณณรงค์ บุณยสงวน
คุณรังษี เหลืองวารินกุล
คุณประเสริญ หวังรัตนปราณี