ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

โดย ACT โพสเมื่อ Jun 06,2017

 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการดูงาน การผลิต Optical Fiber Cable ณ บริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด  ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม  โดยมีคุณ Wang Zhiguo (กรรมการผู้จัดการ) ให้การตอนรับคณะผู้สังเกตการณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-14.00 น. เป็นส่วนหนึ่งใน


โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
(กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ) (โครงการเน็ตประชารัฐ)

คณะผู้สังเกตการณ์

คุณยิ่งศักดิ์  ศรีสุขสวัสดิ์ 
(ผู้นำคณะ IO)
คุณสุเมธ อักษรกิตติ์
คุณพูนศักดิ์  วรวัฒนกุล
คุณชไมพร  ตันติวงศ์
คุณอมรยศ  พานิช