hot - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม - โครงการ CoST ช่วยชาติประหยัดเงินไปแล้วเท่าไร ? - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จี้ กสทช.เปิดเผยข้อมูลช่วยเหลือผู้ให้บริการโทรคมนาคมช่วงโควิดต่อสาธารณะ

โครงการ New Gen New Media

โครงการประกวดผลงานสื่อสารคดีและอินโฟกราฟฟิกสำหรับนักศึกษา

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 09,2016

New Gen New Media

โครงการประกวดผลงานสื่อสารคดีและอินโฟกราฟฟิกสำหรับนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในหัวข้อ “ผลกระทบของการโกง” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาการคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายกับประเทศชาติ และมุ่งหวังให้นักศึกษาสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลในอนาคตข้างหน้า

 

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ New Gen New Media

Concept เป็นเด็กไทย ต้องไม่ยอมให้ใครโกง

Theme ผลกระทบของการโกง

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ด้านสาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าร่วม 37 ทีม

ผู้สนับสนุนร่วม ธนาคารพัฒนาเอเชีย (asian development bank - adb) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

รูปแบบงาน การประกวด และฝึกอบรม

 

สื่อโทรทัศน์ 

รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัล 15,000 บาท 
รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัล 10,000 บาท 
รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ  8,000 บาท

 

รวม  57,000 บาท


สื่อสิ่งพิมพ์ Infographic

 

รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัล 12,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัล 8,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 

 

รวม 30,000 บาท


 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 

สมัครเข้าประกวด 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559

 

ถ่ายทอดสดการคัดเลือกรอบแรก (ผ่าน Facebook Live) 07 กรกฎาคม 2559
งานอบรม 16 - 17 กรกฎาคม 2559
งานประกาศผลผู้ชนะเลิศ 20 สิงหาคม 2559
พบนายกรัฐมนตรี 02 กันยายน 2559
งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 11 กันยายน 2559


 

หมายเหตุ
โครงการ New Gen New Media มีโอกาสได้เข้าพบ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อรับของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ในฐานะที่เป็น “เยาวชนสื่อรุ่นใหม่ ต่อต้านคอร์รัปชัน” ในวันศุกร์ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล