ภาพสื่อและการประชาสัมพันธ์

เพลงในกระแส “กรรมสนองโกง”

โดย act โพสเมื่อ Dec 06,2016

มาแล้ว…เพลงกรรมสนองโกง และ หนังโฆษณา ชุด”กรรมสนองโกง” เรื่อง เงินบาป และ เงินร้อน
สามารถโหลดได้แล้วที่นี่

1. เพลงกรรมสนองโกง 
drive.google.com/open?id=0B85FPg_OBv2XR2U2dWgzekE5ekU 
หรือ 
https://youtu.be/DYvypFoFNMA

 

2. เพลงวันต่อต้านคอร์รัปชัน

drive.google.com/open?id=0B85FPg_OBv2XVHI2QkJMV29Mdzg

 

3. โฆษณากรรมสนองโกง ชุดเงินบาป
drive.google.com/open?id=0B85FPg_OBv2XZWpTNW1SMDMxUEk


 

4. โฆษณากรรมสนองโกง ชุดเงินร้อน
drive.google.com/file/d/0B85FPg_OBv2XTFhURVltYkdJbTA/view


ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันขับไล่การคอร์รัปชันให้หมดไปจากแผ่นดินไทย