hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 06,2017

  กองทัพบก ได้เสนอ โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน (เฉพาะในส่วนงานก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ. และอาคาร สก.ทบ.)  ปีงบประมาณ 2558  งบประมาณ 2,425 ล้านบาท   


ได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน  ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด (สถานที่ก่อสร้าง)  

โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม 3 คน

1.คุณพรชัย สกุลรัตนสุภา
(ผู้นำคณะผู้สังเกตการณ์)
2.คุณวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์

3.คุณวาสนา สุทธิเดชานัย