ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 06,2017

  กองทัพบก ได้เสนอ โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน (เฉพาะในส่วนงานก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ. และอาคาร สก.ทบ.)  ปีงบประมาณ 2558  งบประมาณ 2,425 ล้านบาท   


ได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน  ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด (สถานที่ก่อสร้าง)  

โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม 3 คน

1.คุณพรชัย สกุลรัตนสุภา
(ผู้นำคณะผู้สังเกตการณ์)
2.คุณวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์

3.คุณวาสนา สุทธิเดชานัย