ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 13,2017

  การไฟฟ้านครหลวง ได้เสนอโครงการงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม 3 (ช่วงสถานีต้นทางถนนตก-สะพานพระราม 9)  ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ3,001.718 ล้านบาท


ได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์ ดูเส้นทางสถานที่นำสายไฟฟ้าลงดิน โครงการพระราม 3  ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ การไฟฟ้านครหลวง (เขตยานนาวา) โดยลงพื้นที่ในจุดเริ่มต้นที่การไฟฟ้าถนนตก และสิ้นสุดโครงการที่สะพานลอยฟ้า (พระราม 9) 

ผู้สังเกตการณ์โครงการฯ ร่วมดูสถานที่
1.คุณปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล
2.คุณประทีป ศรีอุทัย