ประเด็นร้อน

เผยแบงก์-บจ.ใหญ่มีธรรมาภิบาลดีขึ้น

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 20,2017

 - - สำนักข่าว ผู้จัดการรายวัน 360 องศา วันที่ 20/07/60 - -

          
ผู้จัดการรายวัน360 - วานนี้ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จัดสัมมนาครึ่งปี ในหัวข้อแนวโน้มอันดับเครดิตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งเป็นการจัดขึ้นในช่วงครบรอบ 20 ปีของวิกฤติการณ์ทางการเงินในภูมิภาคเอเชียเมื่อปี 2540 และเกือบ 10 ปีหลังจากการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในหลายประเทศทั่วโลกเมื่อปี 2551 โดยวิทยากรรับเชิญ นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายภาพรวมของภาวะตลาดตราสารหนี้ในต่างประเทศและในประเทศไทย และกล่าวเตือนบริษัทที่ออกหุ้นกู้และนักลงทุนว่า การที่วัฏจักรเครดิต (credit cycle)อยู่ในช่วงที่เข้มงวดเรื่องคุณภาพเครดิตมากขึ้น น่าจะทำให้ส่วนต่างระหว่างคุณภาพเครดิตที่ต่างกัน (credit spread) กว้างขึ้น ซึ่งบริษัทที่ออกหุ้นกู้ควรมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับต้นทุนทางการเงินที่จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
          
นายเลิศชัย กอเจริญรัตนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดอันดับเครดิตภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงสัญญาณเตือน สำหรับการติดตามอันดับเครดิต ซึ่งสัญญาณเตือนดังกล่าวอาจเกิดจากการดำเนินงานและสถานะการเงินของบริษัทเอง หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ และการลงทุนที่ใช้แหล่งเงินทุนขนาดใหญ่จากการกู้ยืม แม้ฟิทช์คาดว่าธุรกิจโทรคมนาคมของไทยยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการเติบโตของรายได้ที่อยู่ในระดับต่ำ อัตราส่วนกำไรที่ลดลง และการลงทุนที่อยู่ในระดับสูง แต่ฟิทช์มองว่าสภาวะการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ น่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2560 เนื่องจากราคาน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มขึ้น สถานะทางการเงินของบริษัทที่ฟิทช์มีการจัดอันดับยังคงมีความแข็งแกร่ง ถึงแม้ว่าอัตราส่วนหนี้สินของบางบริษัทจะปรับตัวลดลงช้ากว่าที่คาดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ
          
และในหัวข้อสุดท้ายของการสัมมนา นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย วิทยากรรับเชิญอีกหนึ่งท่านได้กล่าวถึงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและมุมมองในด้านบรรษัทภิบาลและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในอดีต "ธนาคารพาณิชย์ไทยและบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมาตรฐานในด้านบรรษัทภิบาลที่ดีขึ้น  ในขณะที่บริษัทในภาคธุรกิจอื่นยังคงมีมาตรฐานบรรษัทภิบาลอีกหลายด้านที่ควรปรับปรุง
          
นายวินเซนต์ มิลตัน กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้บริหารจากภาคเอกชน ภาคธนาคาร บริษัทประกันภัย  บริษัทจัดการกองทุน และหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ กว่า 100 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ การสัมมนาได้จัดขึ้นในช่วงครบรอบ 20 ปีของวิกฤติการณ์ทางการเงินในภูมิภาคเอเชียเมื่อปี 2540 และเกือบ 10 ปีหลังจากการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในหลายประเทศทั่วโลกเมื่อปี 2551.