บทความ

ร้องเรียนที่ไหน เมื่อโดนรีดไถ รู้เห็นเหตุการณ์โกง ถูกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 07,2017

 

"ร้องเรียนที่ไหน" เมื่อโดนรีดไถ รู้เห็นเหตุการณ์โกง ถูกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม

 

1. ป.ป.ช. สายด่วน 1205

2. ป.ป.ท. (ศอตช.) สายด่วน 1206

3. สตง. โทรศัพท์ 02 2718000

4. สำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วน 1111

5. คสช. สายด่วน 1299 และ ตู้ ปณ. 444 

6. ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567 (กระทรวงมหาดไทย)

7. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวง (ศปท.)

8. ร้องเรียนโดยตรงที่หน่วยงานนั้นๆ หรือ หน่วยต้นสังกัด


 

ข้อสังเกตุ:


1. หน่วยงานที่รับแจ้งปัญหาคอร์รัปชันมีหลายแห่ง แต่ตามกฎหมายแล้ว “ทุกคดีต้องส่งไปให้ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ดำเนินการทางคดี” แม้หน่วยงานสำคัญอย่าง สตง. จะมีอำนาจระดับหนึ่ง


2. การมีหลายหน่วยงานรับร้องเรียนถือเป็นเรื่องดี คือ ทำให้คนเลือกที่จะไปยังหน่วยงานที่สะดวก แต่หน่วยงานเหล่านั้นควรแจ้งให้ประชาชนรับรู้ด้วยว่า เมื่อรับเรื่องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปของหน่วยงานเป็นอย่างไร ผู้ร้องเรียนจะติดตามเรื่องได้อย่างไร

 

3. การยื่นเรื่องต่อ สตง. คสช. หรือหน่วยทหาร อาจช่วยให้เรื่องบางประเภทคลี่คลายเร็วขึ้น แต่หากถึงขั้นดำเนินคดี ก็ต้องไปจบที่ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. อยู่ดี 


4. พบเสมอว่า ผู้เดือดร้อนหรือพบเห็นพฤติกรรมคอร์รัปชัน “มักไปยื่นเรื่องกับทุกหน่วยงาน” ที่ตนเชื่อว่าเป็นประโยชน์ เหตุนี้ทำให้ข้อมูลและสถิติของคดีในภาพรวมคลาดเคลื่อน หน่วยงานต่างๆทำงานซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองทรัพยากร

 

แต่ในกรณีนี้ รัฐควรศึกษาว่า ทำไมคนจึงยอมเสี่ยงภัย เสียเวลา เสียค่าเดินทาง เสียค่าจัดทำเอกสาร เพื่อไปร้องเรียนยังที่ต่างๆ มากมาย แม้ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานนั้นจะมีอำนาจหน้าที่หรือไม่ อย่างเช่น รัฐสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  รวมถึง สำนักข่าวและองค์กรภาคประชาชน ต่างๆ 

 

ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO