ประเด็นร้อน

ตั้งองค์กรกลางดูแลธรรมาภิบาลมหาลัย หนึ่งในข้อกำหนดพรบ.กระทรวงอุดมฯ'หมอจรัส'เผยภาพรวมตอบโจทย์สังคมสร้างคนเพื่อพัฒนาปท.

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 11,2017

 - - สำนักข่าวไทยโพสต์ - -

 

ศึกษาธิการ * คณะอนุฯ กรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษาพิจารณาปรับร่าง พ.ร.บ.การอุดมฯ ใหม่ "หมอจรัส" เผยเพื่อให้ตอบโจทย์ในการเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ สร้างคนมีความสามารถสูง สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีความจำเป็นต่อประเทศ สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ พร้อมทั้งตั้งองค์การกลางทำหน้าที่ดูแลธรรมาภิบาลมหา'ลัยทั้งระบบ

 

          นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอุดมศึกษา กล่าวว่า กรรมการชุดนี้มีตัวแทนจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ก็เป็นกรรมการด้วย และเมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะอนุฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการปรับ ปรุงร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา เพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายของอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน ซึ่งในการประชุมก็ได้ประเด็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว อีกทั้งยังนำประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นที่มาปรับปรุงแก้ไขด้วย เช่น เรื่องอุดมศึกษาที่จะต้องรองรับอุตสาหกรรมและการพัฒนา เป็นต้น พร้อมทั้งยังต้องปรับให้สอดคล้องกับความหลากหลายของมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าประสงค์และการบริหารจัดการจะต้องแตกต่างกันออกไปด้วย

 

          นพ.จรัสกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในส่วนของเรื่องการมีธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยนั้นมีการหารือกันอยู่แล้ว ทั้งเรื่องธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยและการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ซึ่งจะมีองค์กรกลางที่จะมาทำหน้าที่กำกับดูแลมหาวิทยาลัย แต่อำนาจในการกำกับดูแลจะมีการพิจารณาให้สมดุลกับความเป็นเสรีภาพทางวิชาการและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้วย ไม่ใช่ออกมาในรูปแบบกระทรวงที่โบราณ มีการกำกับควบคุมมากกว่าเดิม แน่นอนว่ากระทรวงการอุดมศึกษาจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบที่ติดกับระบบข้าราชการจนเกินไปอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จโดยเร็วก่อนจะนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป

 

          "ที่ประชุมหารือกันเฉพาะร่าง พ.ร.บ.การอุดม ศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องกระทรวงวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาลในการดำเนินการ สำหรับบทบาทของอุดมศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างคนในระดับสูง ที่มีความสามารถสูง สร้างองค์ความรู้ รวมไปถึงนวัตกรรมที่มีความจำเป็นต่อประเทศ และใช้ในการพัฒนาเพื่อแข่งขันกับนานาชาติ และที่สำคัญนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ก็จำเป็นที่จะต้องให้อุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้อุดมศึกษาของไทยมีประสิทธิภาพ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีกระทรวงการอุดมศึกษา" ประธานคณะอนุฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดม ศึกษา กล่าว.

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO