ประเด็นร้อน

ชูเอกสารยัน 'กระทิงแดง'ขอเลิกสัญญาเช่าป่าห้วยเม็ก

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 19,2017

 - - สำนักข่าวเดลินิวส์ - -

 

กรณีตรวจสอบการอนุญาตให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เช่าที่ดินป่าห้วยเม็ก ในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ความคืบหน้าเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 18 ก.ย. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมคณะได้เปิดแถลงข่าวที่ห้องทำงานของนายสุวพงศ์ เรื่อง บริษัท เคทีดีพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ขอเลิกใบอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แปลง "ที่สาธารณะห้วยเม็ก" โดยมีเอกสารด่วนที่สุด ที่ขก0020.4 / 27348 และใบอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เลขที่ 3 / 2559

 

นายสุวพงศ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัท เคทีดีฯ หรือ "กระทิงแดง" ได้ให้ผู้รับมอบอำนาจไปยื่นหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก.0020.4 / 27348 ที่สำนักงานที่ดินสาขาน้ำพองที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อขอยกเลิกการใช้ที่ดินสาธารณะป่าห้วยเม็ก เนื้อที่ประมาณ 31-2-63 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีกำหนด 5 ปี ซึ่ง ผวจ.ขอนแก่นได้อนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/ 2559 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2559 แล้ว หลังจากนั้นเจ้าของเรื่องส่งมาที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น โดยได้ชงเรื่องมาที่ศาลากลางจังหวัดได้พิจารณาสั่งยกเลิก ซึ่ง ผวจ.ขอนแก่น ได้มอบอำนาจให้ตนรักษาราชการแทน ผวจ.ขอนแก่น เซ็นยกเลิกได้ ซึ่งตนดำเนินการเซ็นยกเลิกไปแล้วเมื่อเวลา 22.20 น. วันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้เรียนให้ส่วนกลางได้ทราบเรื่องทันที เพื่อนำเสนอให้หน่วยเหนือดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

นายสุวพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่บริษัท กระทิงแดง ขอเลิกสัญญาเช่าที่สาธารณะห้วยเม็กเป็นการยกเลิกด้วยความสมัครใจ หลังได้พิจารณาแล้วว่าไม่ต้องการให้มีผลกระทบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในป่าสาธารณะห้วยเม็ก เพราะเห็นว่ามีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องการให้ใช้ที่แปลงดังกล่าว แม้ว่าจะมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยก็ตาม จึงต้องขอให้จังหวัดยกเลิกการอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาใช้ในที่ดินสาธารณะห้วยเม็ก เมื่อบริษัทกระทิงแดงขอยกเลิกไปแล้วก็ต้องดำเนินการโดยเร็วให้พื้นที่ที่เช่าไปแล้วกลับมาอยู่ในสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด โดยการปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ขออนุญาตให้มีลักษณะใกล้เคียงกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ หากมีการเสียหายเกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆ ทุกประการ

 

"หลังจากมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในครั้งนี้ทางจังหวัดได้รีบดำเนินการแจ้งให้ผู้ดูแลที่สาธารณะห้วยเม็กเข้าไปสำรวจ ซึ่งนายอำเภออุบลรัตน์ และ อบต.บ้านดง จะต้องดำเนินการทันทีว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพเป็นอย่างไร โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของใบอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน" นายสุวพงศ์ กล่าว


ทั้งนี้ เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามที่มีการร้องเรียนมาที่ศูนย์ดำรงธรรม อ.อุบลรัตน์ และที่จ.ขอนแก่น ก็ต้องดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะข้อผิดพลาดเรื่องการทำประชาคม แอบอ้างชื่อทำประชาคมคัดชื่อซ้อน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา 1 ชุด จังหวัดไม่ได้เข้าร่วมในการตรวจสอบ ถ้าการตรวจสอบพบว่ามีคนผิดและมีผู้เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตให้กับบริษัทดังกล่าว ทางคณะกรรมการก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO