ประเด็นร้อน

รื้อกฎหมายศุลกากร คลังแก้คอร์รัปชั่น อำนวยความสะดวกเอกชนดูดลงทุนเข้าอีอีซีดีเดย์ใช้ 13 พ.ย.นี้

โดย ACT โพสเมื่อ Oct 11,2017

 - - สำนักข่าวโพสต์ทูเดย์ - -

 

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 พ.ย.นี้ โดยมีสาระสำคัญเน้นแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ปรับลดเงินสินบนรางวัลจาก 55% เหลือ 20% สำหรับเงินสินบนที่มีการแจ้งการกระทำผิดซึ่งหน้าที่ไม่ใช่งานเอกสาร และอัตรา 20% สำหรับเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่ ที่ตรวจพบการกระทำผิด ซึ่งทั้งสองกรณีจะถูกกำหนดวงเงินไว้ไม่เกินคดีละ 5 ล้านบาท รวมถึงลดระยะเวลาในการประเมินอากรให้เหลือ 3 ปี

         

นอกจากนี้ การพิจารณาอุทธรณ์ภาษีจากเดิมที่ใช้เวลานานมากกว่า 10 ปี สร้างต้นทุนให้กับผู้ประกอบการมาก ให้มีการตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ได้หลายคณะ และต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 180 วัน หากไม่เสร็จผู้ประกอบการสามารถนำเรื่องไปต่อสู้ในชั้นศาลได้เลย และโทษการปรับจากเดิมหากผู้ประกอบการแพ้ต้องถูกปรับ 4 เท่าของราคาสินค้ารวมกับภาษี เป็น 0-4 เท่า ตามดุลพินิจของศาล ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการในการต่อสู้คดีมากขึ้น

         

รมช.คลัง ระบุว่า กฎหมายใหม่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและโลจิสติกส์ในภูมิภาค โดยปรับปรุงเรื่องการจัดตั้งเขตปลอดอากรให้มีความทันสมัย คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล การลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกสำหรับสินค้าถ่ายลำที่มาพักไว้ก่อนส่งต่อไปประเทศที่สาม ณ ท่าเรือและสนามบิน เพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าถ่ายลำในภูมิภาค รวมถึงสินค้าผ่านแดนที่เราจะใช้ข้อตกลงแกตต์ เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจผ่านแดนไปประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่สะดุด

         

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมได้เปิดรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการเอกชนที่มีต่อกฎหมายใหม่แล้ว เพื่อชี้แจงและเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย นำมาใช้จัดทำและปรับปรุงพิธีศุลกากรและอนุบัญญัติศุลกากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อเท็จจริงก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้

         

"กฎหมายศุลกากรฉบับนี้ได้สนับสนุนการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย หรือ East of Doing Business ที่จะมีการลดกระบวนการและพิธีการทางศุลกากรให้มีความคล่องตัว และมีการนำระบบไอทีเข้ามาสนับสนุนการทำงานมากยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเรื่องกฎหมายลำดับรอง โดยมีคณะกรรมการ 9 คณะทำงาน ซึ่งมองว่าสิ่งสำคัญคือการลดทอนอำนาจเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจน้อยลงและยึดหลักธรรมาภิบาล" นาย กุลิศ กล่าว

         

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษี ทางกรมศุลกากรอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คร่อม สายพานกระเป๋า ซึ่งจะตรวจกระเป๋าทุกใบที่เข้าประเทศว่ามีการนำอาวุธหรือ ยาเสพติดผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศหรือไม่ ซึ่งจะมีผลพลอยได้ให้ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ จำนวนมากเพื่อเข้ามาขายโดยเลี่ยงภาษีนำเข้า

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO

 

 

 

WebSite : http://www.anticorruption.in.th