บทความ

กระทรวงพาณิชย์ : แบบอย่างการต่อสู้คอร์รัปชัน

โดย ACT โพสเมื่อ Oct 18,2017

 

 

 

 

ผมได้ฟังอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านแสดงความชื่นชมว่า “สามปีมานี้ที่กระทรวงพาณิชย์ไม่มีคอร์รัปชันขนาดใหญ่หรือคอร์รัปชันระดับนโยบายเกิดขึ้นเลย” บรรยากาศการทำงานของข้าราชการก็ดีขึ้นจากอดีตอย่างมาก

 

ท่านอธิบายว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปลัดกระทรวงและอธิบดี มีการรวมตัวกันทำงานและตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างเข้มงวดมาก ขณะเดียวกันก็ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้บุคลากรในกระทรวงเกิดความเชื่อมั่น 


ฟังแล้วก็คล้อยตามด้วย เพราะที่ผ่านมาได้เห็นความพยายามที่จะทำงานโดยสร้างความร่วมมือกับบุคคลภายนอกมากขึ้น ในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบงานและการบริการประชาชนให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นหลายอย่าง ที่น่าจับตามากคือได้เห็นผู้บริหารของกระทรวงฯ และรัฐมนตรีคนปัจจุบันให้การสนับสนุนและลงมือนำการรณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานอย่างโปร่งใสและร่วมต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องจริงจัง ทำให้สภาพแวดล้อมด้านคุณธรรมในกระทรวงดีขึ้น จนต่อไปใครที่คิดจะโกงกินคงทำไม่ได้ง่ายๆ อีก


หลายปีที่ผ่านมาข้าราชการของกระทรวงมักถูกแทรกแซงและตกเป็นเครื่องมือ เป็นแพะรับบาป ต้องมีคดี เดือดร้อนจากความฉ้อฉลของนักการเมืองไปจำนวนมากโดยเฉพาะล่าสุดจากโครงการจำนำข้าว การแทรกแซงของนักการเมืองยังทำให้มีการวิ่งเต้นเส้นสายการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างไม่เหมาะสมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กลายเป็นปัญหาที่สร้างความบอบช้ำให้องค์กรมาตลอด 

 

บางท่านแย้งว่าอาจเป็นเพราะที่ช่วงนี้ไม่มีการผลักดันงบประมาณหรือโครงการขนาดใหญ่ผ่านกระทรวงฯ นอกจากการขายข้าวจากโกดังของโครงการจำนำข้าว และยังมีพวกหากินกับโครงการประชารัฐและการจัดงานอีเว้นท์อยู่บ้าง 


เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นจากระดับหัวของกระทรวงฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต จะทำให้การคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ในระดับล่างๆ ลดน้อยลงตามไปด้วย

 

วันนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานอย่างโปร่งใสของรัฐบาล ขอสนับสนุนเป็นกำลังใจข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ทุกท่านครับ

 

 

ดร. มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO

 

 

  

 

WebSite : http://www.anticorruption.in.th