ประเด็นร้อน

มหาเถรฯเห็นชอบบัญชีวัดรูปแบบใหม่เน้นโปร่งใส-นำร่องวัดดาวดึงษ์

โดย ACT โพสเมื่อ Oct 18,2017

 - - สำนักข่าวข่าวสด - -

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังประชุมมหาเถรสมาคม ว่า การประชุมครั้งนี้ตนเข้าร่วมประชุมมหาเถรฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามปกติ ในขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักพุทธฯ เป็นรักษาการ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และตนได้เข้ามาช่วยดูงานในตำแหน่งที่ว่างอยู่ ส่วนตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักพุทธฯ ที่ว่างอยู่ จำนวน 3 ตำแหน่งนั้น ยืนยันว่า ดำเนินการแน่นอน โดยจะทำตามระเบียบ กฎหมาย แต่ไม่ขอกำหนดเงื่อนเวลาว่า จะดำเนินการเสร็จเมื่อใด ซึ่งคนในพศ.หลายคนก็มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว ในส่วนการโยกย้ายข้าราชการ สำนักพุทธฯ จำนวน 14 ตำแหน่งที่ผ่านมา ถือว่า เป็นการโยกย้ายตามเหมาะสม สำหรับเรื่องของการทุจริตเงินทอนนั้น คงต้องให้ไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตนไม่ขอพูดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1 พ.ย. นี้ พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักพุทธฯ จะมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากรสำนักพุทธฯ ด้วย

         

นายสมเกียรติ ธงศรี รักษาการผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า ที่ประชุมหาเถรฯ ได้เห็นชอบรูปแบบการจัดทำบัญชีวัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เสนอ โดยจะเป็นรูปแบบบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่าย เหมือนกับบัญชีครัวเรือน โดยวัดจะต้องทำบัญชี 6 ส่วน ได้แก่ สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายรายวัน สมุดบัญชีเงินฝาก สมุดบัญชีแยกรายรับ สมุดบัญชีแยกรายจ่าย สมุดบัญชีงบประจำปี และเล่มรายงานงบประจำปี  ซึ่งจะเริ่มนำร่องที่วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพฯ ในปีงบประมาณ 2561 จากนั้นจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกวัดทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามมหาเถรฯ ได้มอบให้สำนักพุทธฯ ไปดำเนินการจัดทำหนังสือคู่มือการจัดทำบัญชีวัดรูปแบบใหม่ พร้อมดำเนินการจัดอบรมถวายความรู้พระสังฆาธิการให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วย เพื่อจะได้มีความพร้อมและมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

         

"การนำร่องวัดดาวดึงษ์ ถือว่า เป็นวัดขนาดกลาง โดยทางคณะสงฆ์เชื่อว่า วัดใหญ่และวัดขนาดกลาง ไม่น่ามีปัญหาการจัดทำบัญชี แต่อาจจะมีปัญหาในวัดขนาดเล็กอยู่บ้าง จึงต้องมีการถวายความรู้ เพื่อให้การจัดทำบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่สำคัญแสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์ได้เห็นความสำคัญในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีวัดให้เกิดความโปร่งใส" รักษาการ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าว

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO

 

 

  

 

WebSite : http://www.anticorruption.in.th