ประเด็นร้อน

DSI รับจีทูเจี๊ยะเป็น 'คดีพิเศษ' ยึดทรัพย์เปี๋ยง

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 09,2017

- - สำนักข่าวไทยโพสต์ - -

 

"เสี่ยเปี๋ยง" เจออีก ดีเอสไอรับคดีจีทูเจี๊ยะเป็นคดีพิเศษพร้อม กับ 3 คดีฟอกเงิน-ฉ้อโกง "ปปง." เผยคำสั่งล่าสุดอายัดอสังหาริมทรัพย์ 25 รายการ มูลค่ากว่า 2.3 พันล้าน "ไพสิฐ" โอ่คดีโอ๊คไม่มีมวยล้ม

         

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงผลประชุมคณะกรรม การคดีพิเศษ ว่าที่ประชุมมีมติให้รับคดีพิเศษ 4 เรื่อง คือ 1.กรณีกล่าวหา ขบวนการฟอกเงินเกี่ยวกับการทุจริต ในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กับ บริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด 2.กรณีกล่าวหาสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยน เซนลิสซิ่ง จำกัด มีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและหลีกเลี่ยงภาษี 3.กรณีบริษัท เอ็ม- แลนดาร์ช จำกัด กับพวก ได้ร่วมกัน ฉ้อโกงหรือลวงขายเครื่องตรวจหาสาร เสพติดยี่ห้ออัลฟ่า 6 ที่ไม่มีประสิทธิภาพให้กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกอง ทัพไทย และ 4.กรณีขบวนการฟอกเงินอันเนื่องมาจากการทุจริตสัญญาระบาย ข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ตามโครงการรับจำนำข้าวปี 2554-2555 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ร้องทุกข์มา

         

"หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาในส่วนของนายอภิชาติ การจันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง จำเลยในคดีดังกล่าว ปปง.ได้ดำเนินคดีฟอกเงินในทางแพ่งไปแล้ว แต่อยากให้ดีเอสไอดำเนินในส่วนของคดีอาญา" พ.ต.อ.ไพสิฐกล่าว

         

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ปปง.ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการธุรกรรม ที่ ย.125/2560 ลงวันที่ 25 ต.ค.2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตจากนโยบายจีทูจี และนายอภิชาติกับพวกเพิ่มเติม กรณีบริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้ครอบครอง จำนวน 25 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น 2,300 ล้านบาท พร้อมดอกผลมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโฉนดที่ดินในพื้นที่ต่างๆ ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด

         

"จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานฟอกเงินคดีดังกล่าว พบข้อมูลว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าว และนายอภิชาติกับพวกเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 25 รายการนั้น" คำสั่ง ปปง.ระบุ

         

ทั้งนี้ คำสั่งให้เหตุผลในการอายัด ทรัพย์สินว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 และเนื่องจากทรัพย์สินในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจโอนเปลี่ยนแปลงชื่อ เพื่อโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด และซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว โดยหากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน สำนัก งาน ปปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์ สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรในการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

         

"กรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ประสงค์จะขอให้เพิกถอนคำสั่งอายัด ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องแสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินเกี่ยวกับการ กระทำความผิดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้"

         

สำหรับการอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดในโครงการรับจำนำข้าวและจีทูจีของนายอภิชาตินั้น ปปง.ได้อายัดมาแล้ว 9 ครั้ง จำนวน 1,865 รายการพร้อมดอกผล

         

พ.ต.อ.ไพสิฐยังกล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังแจ้งข้อกล่าวหานายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้เครือกฤษดามหานคร ว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างรอนายพานทองแท้นำเอกสารมาชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยนายพานทองแท้แจ้งว่าจะมีการส่งเอกสารเพิ่มเติม แต่ยังไม่ถึงกำหนดนัด ยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในอายุความที่จะสิ้นสุดในกลางปี 2561 แน่นอน

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw