hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

ประเด็นร้อน

บลจ.กสิกรไทยออกกองทุน RMF หุ้นธรรมาภิบาล

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 10,2017

- - สำนักข่าวข่าวหุ้น - -

 

บลจ.กสิกรไทย กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนระยะยาวเพื่อสะสมเงินลงทุนไว้ในยามเกษียณ ชูโอกาสสร้างผลตอบแทนแบบยั่งยืนในหุ้นธรรมาภิบาลไทย เปิดเสนอขาย IPO 10–20 พ.ย.นี้ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท

         

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทได้เปิดขายกองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (KTHAICGRMF) ในระหว่างวันที่ 10-20 พ.ย. 60 โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) โดยพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

         

กองทุน KTHAICGRMF ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัด และใช้กระบวนการสร้างพอร์ตการลงทุนแบบยืดหยุ่นที่ผสมผสานกลยุทธ์ระหว่างการปรับน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในแต่ละขณะ (Top-down analysis) และการคัดเลือกหุ้นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี (Bottom-Up analysis) โดยพิจารณาทั้งด้านศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ คุณภาพของผู้บริหาร และมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสลงทุนในหุ้นหลากหลายขนาด (Multi–Cap) เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

         

การลงทุนในหุ้นธรรมาภิบาล (CG) สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) อยู่ที่ประมาณ 2% โดยดัชนี IOD/CG Index ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่ม CG ให้ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 10 ปี สูงกว่าดัชนีตลาดที่ 12.28% ต่อปี ขณะที่ SET Index ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 10.33% ต่อปี (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2016)

         

ประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนให้หุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มั่นคงระยะยาว เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการบริหารงานในระดับสูง และธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืน

         

ทั้งนี้เหมาะกับนโยบายของกองทุน KTHAICGRMF ที่เป็นการลงทุนระยะยาว รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้แก่สังคมไทย เนื่องจากรายได้ 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจะร่วมบริจาคให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลไทย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw