ประเด็นร้อน

ศาลทุจริตรับคดี ทอท.เอื้อคิงเพาเวอร์

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 14,2017

 - - สำนักข่าวไทยโพสต์ - -

 

ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลนัดฟัง คำสั่งในคดีหมายเลขดำ อท.352/ 2560 ที่นายชาญชัย อิสระเสนา รักษ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิ การด้านกลไกในการปราบปรามการ ทุจริต คณะกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานไทย (ทอท.) จำกัด รวม 14 คน, เอกชนกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ 3 บริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจเป็นจำเลยที่ 1-18

         

ในความผิดฐานเป็นพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ, เป็นกรรมการหรือผู้บริหารไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบฯ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายฯ และเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำการหรือไม่กระทำการ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้กรณีร่วมกระทำผิดกฎหมายและข้อสัญญา ที่ก่อหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชน ได้รับผลประโยชน์เกินกว่าที่สัญญาระบุไว้ ซึ่งมีการยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ 25 ก.ค.2560 กรณีที่มีการตรวจสอบว่าได้ร่วมกันกระทำผิดข้อสัญญาที่ก่อหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนได้รับผลประโยชน์เกินกว่าที่สัญญาระบุไว้ จากการที่สัญญาระหว่าง ทอท.กับคิงเพาเวอร์ ให้เก็บรายได้เข้ารัฐ 15% จากยอดการขายสินค้าหรือบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ แต่คณะกรรมการอนุมัติให้เก็บเพียง 3% ก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐมูลค่า 14,290,660,119 บาท

         

โดยศาลพิจารณาคำฟ้องและ เอกสารประกอบในเบื้องต้นแล้ว มีคำสั่งให้รับสำนวนไว้เพื่อรอการไต่ สวนมูลฟ้องโจทก์ เจ้าพนักงาน คดีจึงได้กำหนดนัดรวบรวมเอกสารหลักฐานการฟ้องคดีในวันที่ 16 ม.ค.2561 และนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 12 ก.พ.2561 เวลา 09.00 น. ก่อนที่จะกำหนดนัดไต่ สวนพยานโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw