กิจกรรมพิเศษ

“วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 30,2017

 

“วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

 

ป.ป.ช. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), ป.ป.ท. และองค์กรเครือข่าย ขอเชิญคนไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังต้านโกง
ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
 
 
ชมนิทรรศการ และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.


กำหนดการ
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 7.30 – 15.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 
07:30 - 09:00 น.ลงทะเบียน /รับของที่ระลึก/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม /ชมนิทรรศการ
 
 
08:30 - 09:00 น.พิธีปล่อยขบวนรถ ขสมก. ต้านทุจริต โดยพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจประธานกรรมการ ป.ป.ช และผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 
 
09:00 – 09.30 น.พิธีกรกล่าวตอนรับ
 
 
-การแสดงมินิคอนเสิร์ตเพลงต้านโกง...จากศิลปินจิตอาสา และบทเพลงที่ชนะเลิศการประกวดจากโครงการแต่งเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี 2560
 
 
09.30 – 09.45 น.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงาน เข้าสู่ห้องประชุม
 
 
-การนำเสนอวีดิทัศน์ความเป็นมาการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ภายใต้แนวคิด “(Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
 
 
-เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 
 
09:45 - 12:00 น.ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ แถลงสารองค์การสหประชาชาติ
 
 
-พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช แลถงการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
 
 
-พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
 
-พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 (ITA Awards) และรางวัลประกวดคำขวัญ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
 
-กิจกรรมนำเสนอคำขวัญต่อต้านการทุจริตจาก 76 จังหวัด
 
 
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
 
 
13.00 – 15.00 น.เยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต