ประเด็นร้อน

เผยเจ้าหน้าที่รัฐถูกร้องประพฤติมิชอบสูงสุด

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 07,2017

- - สำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจ - -

 

ป.ป.ช.เผยสถิติเจ้าหน้าที่รัฐ ใช้อำนาจโดยมิชอบ ถูกร้องเรียนสูงสุดประจำปี 2560 เร่งปลูกฝังคนรุ่นใหม่ เดินหน้า ย้ำ "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" พร้อมรณรงค์ ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

         

นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน พบว่าสถิติของการร้องเรียนปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในไทย ซึ่งเป็นเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง มีจำนวน 2,757 รายการ โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการตรวจสอบ ไต่สวน และได้ข้อสรุปแล้วกว่า 50%

         

"ตอนนี้เราอยู่ในรูปแบบรัฐสมัยใหม่ โลกสมัยใหม่ที่ต้องแยกเรื่องส่วนตนและส่วนรวม หากเรายังเอาตำแหน่งหน้าที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ส่วนตน ถ้าคนไทยยังเป็นแบบนี้เราก็จะไม่หลุดพ้นปัญหาคอร์รัปชันและจะเป็นตลอดไป " นายอุทิศ กล่าว

         

สำนักงาน ป.ป.ช.ยังมั่นใจว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศปลอดคอร์รัปชันได้อย่างแน่นอน เพราะนอกจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปราบปรามการคอร์รัปชัน ยังมีการเปิดศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบและสิ่งที่เห็นเด่นชัด คือการร่วมมือกันปราบปรามคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่นำเอาเครื่องมือเทคโนโลยีมาใช้

         

อย่างไรก็ดีจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560 ดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช.จึงได้มีกำหนดมอบรางวัล ITA Awards แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ กำหนด ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค. นี้ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการ ดำเนินงานในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw