กิจกรรมพิเศษ

9 ธันวาคม 2560 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 13,2017

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทยหลายกิจกรรมในทุกจังหวัด เนื่องจากในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งรัฐบาลและ คสช.ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้เป็นวาระเร่งด่วนและวาระแห่งชาติ

 


 
 
โดยในวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 (ITA Awards) และรางวัลประกวดคำขวัญในงาน "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังของรัฐบาล ข้าราชการ นักธุรกิจและประชาชนที่ดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการต่อต้านปราบปรามคอร์รัปชันของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้ พร้อมทั้งตระหนักถึงภัยร้ายแรงและความสำคัญในการปราบปรามและต่อต้านคอร์รัปชัน
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw