ข้อมูลต่อต้านคอร์รัปชัน

Suthichai Live : ต่อต้านคอร์รัปชัน! ปีใหม่นี้ ราชการไม่รับและส่งของขวัญ!

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 15,2017

 

 

 

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw