IP ปี 2559

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2559:โครงการระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 30,2016

ชื่อโครงการ: โครงการระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวังกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

สังกัด: กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ: 550,000,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • ดร.ชวลิต ทิสยากร
  • นายวิศิษฏ์ ตันติเอมอร
  • นายเขมทัต สุคนธสิงห์
  • นายอมรยศ พานิช

ระยะเวลาดำเนินการ:

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ