ประเด็นร้อน

ความตกต่ำแห่งธรรมาภิบาล

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 13,2018

- - สำนักข่าวไทยโพสต์ - -

 

กรณีแหวนเพชรและนาฬิกาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หากตั้งต้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ซึ่งเป็นวันครบกำหนดที่ พล.อ.ประวิตรทำหนังสือชี้แจงเป็นครั้งที่ 3 ส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะมีข้อสรุปของ ป.ป.ช. ซึ่งแท้จริงในทางกระบวนการตรวจสอบเรียกว่าเป็นช่วงแรกเสียด้วยซ้ำ นั่นคือเริ่มกระ บวนการแสวงหาข้อเท็จจริง

 

นี่คือชั้นแสวงหาและสามารถที่จะต่อเวลาไปได้อีก ในชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะตั้งอนุกรรมการไต่สวน โดย ปกติแล้วในชั้นอนุกรรมการไต่สวนใช้เวลาค่อนข้างนาน กว่าจะชี้ถูกชี้ผิด เพราะต้องสอบพยาน หาหลักฐาน สามารถทอดยาวระยะเวลาไปอีกได้แน่นอนว่าระยะเวลาผกผันกับ ความจำความลืม เมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าวนั้น กระแสความสนใจนาฬิกาของ พล.อ.ประวิตร ก็จางบางเบาไปตามลำดับ

 

อย่างไรก็ตาม ในทำนองเดียวกัน กับปรากฏการณ์เปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่เจ้าหน้าที่กำลังหาข้อมูล หลักฐานแต่ละส่วน แต่ละฝ่าย กว่าจะถึงบทสรุปท้ายสุดก็ต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยไม่ต่างกัน ไม่นับรวมกระแสตำรวจไซด์ไลน์ ยืมเงินเพื่อน 300 ล้าน ของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่เริ่มบางเบาไปในความสนใจ

 

แน่นอนว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น มีสิ่งสำคัญที่สังคมจะต้องตั้งคำถาม ส่งเสียง เพื่อสร้างบรรทัดฐาน ยกระดับสังคมไทยให้เดินไปข้างหน้าอย่างถูกทิศถูกทาง นั่นคือการคำนึงถึงสำนึกธรรมาภิบาล ทั้งในแง่ของรัฐบาล กลุ่มธุรกิจเอกชน หรือข้าราชการในระดับสูง

 

สังคมต้องช่วยกันส่งเสียง จิตสำนึก ธรรมาภิบาล ของหัวหน้ารัฐบาลอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญในการยึดอำนาจจากรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นั่นคือเข้ามาปฏิรูปประเทศ ให้หลุดพ้นจากหล่มปัญหา และปูทางสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ในทุกด้าน

 

ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและ พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น

 

ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส

 

ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลง ทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐ บาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพื่อให้องค์กรของรัฐ เอกชน และทุกๆ ส่วนนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้กว้างขวางและยั่งยืน

 

ขณะเดียวกัน สิ่งที่สำคัญคือ การสร้างให้เกิดรูปธรรมในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงขึ้นให้ได้ โดยเฉพาะการเดินหน้าขับเคลื่อน อันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกยกระดับให้เป็นนโยบาย หรือปลูกจิตสำนึกทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงสังคม

 

อย่างไรก็ตาม มีท่าทีที่สำคัญจากกรณีของนายเปรมชัย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอิตาเลียนไทยฯ กับจุดยืนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในประเด็นที่ว่า ทุนอิตาเลียนไทยนั้น มีโครงการจำนวนมากที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับโครงการรับเหมาของรัฐ ซึ่งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องมีท่าทีแสดงออกอย่างชัดเจน หรือมาตรการต่อเหล่าบริษัทหรือทุนเอกชน ที่ไม่ได้เดินตามแนวทางของหลักการธรรมาภิบาล

 

เพราะนี่คือการยกระดับ สร้างบรรทัดฐานที่สำคัญให้กับประเทศไทย อันจะควบคู่ไปกับมาตรการลงโทษทางสังคม แต่น่าเสียดายที่กลับกลายเป็นว่ามีเพียงเสียงของสังคมที่โหมกระหน่ำ แต่ไร้เสียงจากรัฐบาล หรือผู้มีอำนาจในรัฐบาลที่จะออกมาขยับเพื่อสร้างหรือประกาศนโยบายให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการ

 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เมินเฉยต่อการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย มิหนำซ้ำยังเมินเฉย ละเลย ต่อหลักการที่สำคัญนี้ ทั้งที่ด้วยเหตุแห่งที่มาของ พล.อ.ประยุทธ์ควรที่จะต้องตระหนักอย่างยิ่งยวดในการสร้างหลักธรรมาภิบาล วางนโยบายให้เป็นหลักปักไว้บนเส้นทางประเทศ แต่ขณะนี้ นอกจากมองไม่เห็นหลักธรรมาภิบาลจากรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ยิ่งไปกว่านั้น กลับฉายภาพให้เห็นความตกต่ำของธรรมาภิบาลเสียด้วยซ้ำ!

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw