ประเด็นร้อน

พบ 6 จนท.พันอมเงินอุดหนุนขอนแก่น

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 14,2018

- - สำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจ - -

 

บอร์ดป.ป.ท.ตั้ง อนุกก.ไต่สวนคดีโกงเงินอุดหนุน คนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น พบผอ.-เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 6 ราย ขีดเส้นสรุปผลสอบภายใน 6 เดือน เล็งขยายผลพื้นที่อื่น

 

จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.ขอนแก่น วานนี้(13ก.พ.) นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานกรรมการป.ป.ท.พร้อมด้วยบอร์ดป.ป.ท.ได้ร่วมประชุมเพื่อตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดทางอาญา

 

โดยพล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี บอร์ดป.ป.ท. เปิดเผยว่า ขณะนี้สามารถรวบรวมหลักฐานได้พอสมควร โดยบอร์ดป.ป.ท.เห็นว่าคดี มีมูลความผิดจึงมีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งจ.ขอนแก่นปลอมแปลงเอกสาร เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์โดยมีพฤติการณ์ยักยอกเงินสงเคราะห์เบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนระบุ จำนวนเงินสูงกว่าความเป็นจริงและบังคับให้ผู้อื่นปลอมเอกสารในใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประชาชนเป็นวงเงินกว่า 6.9ล้านบาท ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบ ด้วย ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ลูกจ้างและพนักงานราชการรวม 6 ราย

 

เบื้องต้นพบว่าเข้าข่ายความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งป.ป.ท.จะเร่งไต่สวนความผิดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 6 เดือนหากพบการกระทำความผิดจะชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงส่งเรื่องให้ต้นสังกัดไล่ออกจากราชการพร้อมส่งสำนวนให้อัยการดำเนินคดีอาญาในส่วนของประชาชนที่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำ ความผิดจะถือเป็นผู้สนับสนุน

 

อย่างไรก็ดีขอนแก่นถือเป็นโมเดลในการเริ่มตรวจสอบและขยายผลไปพื้นที่อื่นโดยยังเชื่อว่ามีอีกหลายศูนย์ที่มีการกระทำในลักษณะดังกล่าวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อหาเบาะแสความผิดเพิ่มเติมซึ่งป.ป.ท.จะประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)ตรวจสอบ เส้นทางการเงินเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการทุจริตนอกจากนี้จะขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ร่วมเป็นอนุกรรมการไต่สวนด้วยทางด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)หลังรับทราบปัญหาก็จะเข้าร้องทุกข์ กล่าวโทษและพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการไต่สวนอีกด้วย

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw