hot - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม - โครงการ CoST ช่วยชาติประหยัดเงินไปแล้วเท่าไร ? - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จี้ กสทช.เปิดเผยข้อมูลช่วยเหลือผู้ให้บริการโทรคมนาคมช่วงโควิดต่อสาธารณะ

ภาพสื่อและการประชาสัมพันธ์

ครอบครัวตัวโกง

โดย ACT โพสเมื่อ May 01,2015

                ภาพสะท้อนของหลายๆครอบครัว ที่ใช้เงินเป็นตัวเปิดทางไปสู่ทุกสิ่งที่ต้องการ มันคือความเป็นจริงในสังคมไทย เพราะเหตุนี้หรือไม่ ทำให้คนไทย คุ้นชินกับคำว่า "คอร์รัปชั่น" ....เราจะร่วมแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร?...นี่คือผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่มองปัญหาการคอร์รัปชั่นไทยได้อย่างน่าสนใจทีเดียว