hot - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม - โครงการ CoST ช่วยชาติประหยัดเงินไปแล้วเท่าไร ? - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จี้ กสทช.เปิดเผยข้อมูลช่วยเหลือผู้ให้บริการโทรคมนาคมช่วงโควิดต่อสาธารณะ

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2558

ขอโทษ - I'm Sorry

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 08,2015

  I'm Sorry (ขอโทษ)


"เก็บคำขอโทษของคุณไว้ ไม่ต้องอ้างใคร คุณไม่ทำแล้วใครจะทำ"
ภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน เปิดตัวในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2558 Active Citizen ปลุกพลังไทยต้านภัยคอร์รัปชัน