ภาพสื่อและการประชาสัมพันธ์

ขอโทษ - I'm Sorry

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 08,2015

  I'm Sorry (ขอโทษ)


"เก็บคำขอโทษของคุณไว้ ไม่ต้องอ้างใคร คุณไม่ทำแล้วใครจะทำ"
ภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน เปิดตัวในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2558 Active Citizen ปลุกพลังไทยต้านภัยคอร์รัปชัน