ข้อมูลต่อต้านคอร์รัปชัน

โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 24,2018

 

 

ธรรมนูญหมู่บ้าน และแผนชีวิตหมู่บ้าน/ ชุมชน คือ ทางออกการแก้ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบจากฐานรากของประเทศ

 

 

เครดิตคลิปวีดีโอ..
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw