บทความ

วิ่งงบประมาณ : ใครผิด ใครโกง

โดย act โพสเมื่อ Jan 05,2017

 วิ่งงบประมาณ : ใครผิด ใครโกง

                ส่งท้ายปี 2559 ปลัดสำนักนายกฯ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ได้แสดงความกล้าหาญในการออกมาพูดถึงปัญหาทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้มีการแก้ไขโดยด่วน ผมอยากให้มีใครออกมาบอกกับสังคมด้วยว่า ที่ผ่านมายังมีการทุจริตจำนวนมากที่ อปท. พัวพันกับข้าราชการในหน่วยงานจากส่วนกลางและนักการเมืองระดับประเทศด้วย

 

                ตัวอย่างแรก คือ การ “วิ่งงบประมาณ” หรือใช้ “เงินแลกใบจัดสรรงบประมาณ” จากแหล่งเงิน เช่น จาก อบจ. จากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ “เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ” งบของกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน เป็นต้น เพื่อไปดำเนินการตามโครงการที่เรียกว่า “แผนที่เกินศักยภาพ” ในบางยุคพฤติกรรมแบบนี้ยังรวมถึง “เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ” จากรัฐบาลอีกด้วย

 

                แน่นอนว่า นี่คือการติดสินบน หรือใช้ “เงินต่อเงิน” ที่นักการเมืองท้องถิ่น “ต้องจ่าย” ให้กับผู้มีอำนาจเพื่อให้มีการอนุมัติงบประมาณไปใช้ในท้องที่ของตน มี อปท. จำนวนส่วนน้อยที่ทำอย่างนี้ได้แต่เป็นขาประจำ และหลังๆ เขามักจ่ายเป็นของหรือทองคำแท่งแทนการจ่ายด้วยเงิน

 

                เมื่อเริ่มต้นกันแบบนี้ จะมีสักกี่รายที่เหลืองบประมาณไปใช้พัฒนาท้องถิ่นกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันละครับ

 

ดร. มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

4/01/2560