ประเด็นร้อน

ตั้ง 'น้องแบม-น้องเกมส์' ยุวทูตป.ป.ช.กิตติมศักดิ์

โดย ACT โพสเมื่อ May 16,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก คมชัดลึก - -

 

ป.ป.ช. ตั้ง "น้องแบม-น้องเกมส์" เปิดโปงทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง เป็น ยุวทูตป.ป.ช.กิตติมศักดิ์-สมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังปราบโกง

 

15 พ.ค. 61 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาจัดทำแนวทางการพัฒนาในโครงการเยาวชนเพื่อการต่อต้านทุจริต โดย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช.จะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 18 พ.ค.ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และจะเป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่อง “ความคาดหวังของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อบทบาทภาคเด็กและเยาวชนในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

 

จากนั้น นางสุวณา จะเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแต่งตั้งยุวทูต ป.ป.ช.กิตติมศักดิ์ และเข้าร่วมการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังสำนักงาน ป.ป.ช. ให้แก่ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา และน.ส.ณัฏกานต์ หมื่นพล ผู้เปิดโปงการโกงเงินคนจนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ขบวนการปลอมแปลงเอกสารการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อ HIV โดยได้เข้าร้องเรียนต่อ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งงชาติ (ป.ป.ท.) จากนั้นมีการจัดเสวนาเรื่อง “บทบาทของเด็กและเยาวชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” โดย น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม น.ส.ณัฏกานต์ หมื่นพล อดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนยุวฑูต ป.ป.ช.เข้าร่วม

 

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาในโครงการเยาวชนเพื่อการต่อต้านทุจริต ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการรับทราบการดำเนินการรวมถึงปัญหาและอุปสรรค ที่พบระหว่างการดำเนินการ วางแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ กระดับงานวิชาการและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยกระบวนการวิจัยประเมินตลอดจนการตอบสนองต่อการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw