ประเด็นร้อน

ครม.คลอด 5 หลักสูตรใช้ต้านโกง

โดย ACT โพสเมื่อ May 23,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ - -

 

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ  ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุม ครม. ว่า  ครม.เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบผ่านสถาบันการศึกษา มี 5 หลักสูตร 1.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต 2.หลักสูตรอุดมศึกษา วัยใสใจสะอาด  3.หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ  หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ  4.หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ 5.หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต โดยแต่ละหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา 4 ชุดวิชา 1.การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  2.ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3. สตรอง (Strong) : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4.พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม

 

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช.สั่งการในที่ประชุม ครม.ว่าการทุจริตมีหลายรูปแบบและไม่อยากให้มองว่าเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องคอร์รัปชั่นอย่างเดียว  เพราะแม้แต่เรื่องการขึ้นราคาสินค้า  การแซงคิว หรือการขับรถไปแทรกก็ถือเป็นการทุจริตสิทธิคนอื่น ทั้งนี้ นายกฯ ยังสั่งให้รายงานเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะ เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญโดยให้กระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาดูรายละเอียดให้ครบทุกด้านและจัดเวลาเป็นหน่วยกิตเสริม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw