hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 13,2017

  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ  นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยมี น.ส.ชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ กรมบัญชีกลาง


ปัจจุบันองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน มีร่วมกับสมากชิกองค์กร  โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนพัทธกิจ ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ ปลูกฝัง ป้องกัน และ เปิดโปง ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร เช่น โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เป็นเครื่องมือสร้างความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ