กิจกรรมและข่าวสาร

แถลงข่าว “งานต่อต้านคอร์รัปชัน 2559”

โดย act โพสเมื่อ Dec 06,2016

11 กันยานี้ เชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงพลังครั้งประวัติศาสตร์

ต่อต้านคอร์รัปชัน “กรรมสนองโกง”

พร้อมร่วมเปิดไฟไล่โกงที่ท้องสนามหลวง และทุกจังหวัดทั่วประเทศ

S__12509213

               องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เชิญชวนชาวไทยรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน “กรรมสนองโกง” คนโกงชาติกำลังโดนกรรมตามสนอง กรรมทั้งกฏหมายและกฏแห่งกรรม พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเป็นส่วนหนึ่งของการ “เปิดไฟไล่โกง” ที่ใหญ่ที่สุดพร้อมกันทุกเวทีทั่วประเทศ

 Poster_KeyVisual_11&06SEP 3

 

               นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “งานต่อต้านคอร์รัปชันปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด ‘กรรมสนองโกง” พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวด้วยการเป็นพลังพลเมืองตื่นรู้ต่อต้านการโกง หรือ Active Citizen ร่วม ‘เปิดไฟไล่โกง’ แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ขับไล่คนโกงชาติให้หมดไปจากแผ่นดินไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “มาตรการจัดการ การคอร์รัปชันของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม”

               นายประมนต์กล่าวต่อไปว่า “องค์กรฯ มีความมุ่งหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการปราบโกง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ง่ายต่อการทุจริต ปลูกฝังพลเมืองให้มีจิตสำนึกรักชาติ ร่วมเป็นหูเป็นตาในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดยยกระดับความเข้มข้นในการต่อต้านการคอร์รัปชันด้วยแนวคิด “กรรมสนองโกง” เพื่อเตือนสติคนโกงว่ากรรมมีจริง กรรมจะตามสนองในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า เพราะการบังคับใช้กฏหมายที่จริงจัง กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็วและเด็ดขาด คนโกงชาติต้องได้รับโทษตามกฏหมาย แล้วยังต้องได้รับการประณามจากสังคมไปถึงวงศ์ตระกูลและลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป

 

36651

 

               ด้านนายบพิธฐ์ ภาษิต ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กล่าวถึงบทบาทภาครัฐในการต่อต้านคอร์รัปชันว่า“ภาครัฐบาลได้กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริตมาตลอด โดยมีการเข้าร่วมลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองท้องถิ่นใสสะอาด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ พร้อมเชิญชวนให้ข้าราชการและหน่วยงานรัฐแสดงจุดยืนในการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายนนี้ที่ทุกศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศอย่างพร้อมเพรียงกัน”

               นายปรีดี ดาวฉาย ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ตัวแทนภาคเอกชน กล่าวว่า “ นับเป็นวาระอันดีที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในการต้านทุจริต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของนักลงทุนต่างชาติ” ทั้งนี้ ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้แสดงเจตจำนงค์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมเชิญชวนสมาชิกและภาคเอกชนแสดงพลังเข้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทุกจังหวัดทั่วประเทศ”

               “งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ยังมีการเปิดเวทีเสวนาวิชาการ “Anti-Corruption Collaboration” กรรมโกงแบบไหน ใครสนอง โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม ทั้งภาคกฏหมาย ภาคประชาชน ภาคการเงิน องค์กรอิสระ ภาคการศึกษา และภาคสื่อมวลชน เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในการเดินหน้าขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 08:00-12:00 น. ณ ห้องแพลนนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” นายประมนต์กล่าวในที่สุด

 

Poster_Agenda_06SEP 1


              สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมร่วมชม ”พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ 2559” ที่บรรจุ 6 คดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทย ซึ่งจะเสนอความจริงที่คนทำผิดได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล โดยการตีแผ่เรื่องราวให้ประชาชนได้รู้อย่างทั่วถึง พร้อมร่วมแสดงพลัง Active Citizen พลังพลเมืองต้านโกง ด้วยการ “เปิดไฟไล่โกง” ให้คนโกงหมดไปจากแผ่นดินไทย ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.anticorruption.in.thร่วมงานฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

Poster_Agenda_11SEP 4

S__21291147

S__12509212

 S__3678380