ข้อมูลต่อต้านคอร์รัปชัน

เอกสารนำเสนอของวิทยากรในงานเสวนา สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก...ฝัน หรือ เป็นได้จริง?

โดย ACT โพสเมื่อ Oct 22,2018

 

 

อ่านเอกสาร: คลิก

 

 

 อ่านเอกสาร: คลิก

 

 

 อ่านเอกสาร: คลิก

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw