hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

 1. ปี 2560 "โครงการร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน" (ACTIVE CITIZEN)
 2. ปี 2560 "งาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล"
 3. ปี 2560 “คุยเรื่องโกงผ่านหนัง”
 4. ปี 2560 "ร่วมเขียนกฎหมายต้านโกง ให้ถูกใจคนไทย”
 5. ปี 2560 “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
 6. ปี 2560 “ใบอนุญาตก่อสร้าง: ความสะดวกที่ต้องจ่าย...จริงหรือ?"
 7. ปี 2560 "โครงการค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020"
 8. ปี 2560 "โครงการสร้างความร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาคประชาชน"
 9. ปี 2560 "โครงการสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐ"
 10. ปี 2560 "โครงการข้อตกลงคุณธรรม"
 11. 6 กันยายน...วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ
 12. ปี 2556 “ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”
 13. ปี 2558 “ACTIVE CITIZEN ปลุกสำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชัน”
 14. ค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020
 15. พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
 16. ปี 2555 “รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย”
 17. ปี 2557 “HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”
 18. หมาเฝ้าบ้าน

ปี 2560 “ใบอนุญาตก่อสร้าง: ความสะดวกที่ต้องจ่าย...จริงหรือ?"

  งานเสวนาเรื่อง “ใบอนุญาตก่อสร้าง: ความสะดวกที่ต้องจ่าย...จริงหรือ?”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 93 คน เป็นผู้สื่อข่าว 14 คน จากสำนักสื่อ 11 แห่ง