ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

ปี 2558 “ACTIVE CITIZEN ปลุกสำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชัน”

ในปีพ.ศ.2558 งานวันต่อต้านคอร์รัปชันได้รับเกียรติจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติตีแผ่สุดยอดกลโกงจาก 10 คดีทุจริตที่ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศ นับเป็นอีกก้าวย่างสำคัญที่มุ่งปลุกเร้าและตอกย้ำให้คนไทยไม่ทนนิ่งเฉยต่อปัญหาคอร์รัปชัน ด้วยการจุดประกายคำถามในใจทุกคนว่า “เพราะเรานิ่งเฉยใช่ไหม…คนโกงเลยได้ใจแบบนี้”

และต่อจากนี้ไป “พลเมืองจะช่วยกันแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันได้หลากหลายวิธี” เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและประเทศชาติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ขอเพียงให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันลุกขึ้นสู้และตอบโต้การทุจริตทุกรูปแบบ