ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

 1. ปี 2560 "โครงการร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน" (ACTIVE CITIZEN)
 2. ปี 2560 "งาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล"
 3. ปี 2560 “คุยเรื่องโกงผ่านหนัง”
 4. ปี 2560 "ร่วมเขียนกฎหมายต้านโกง ให้ถูกใจคนไทย”
 5. ปี 2560 “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
 6. ปี 2560 “ใบอนุญาตก่อสร้าง: ความสะดวกที่ต้องจ่าย...จริงหรือ?"
 7. ปี 2560 "โครงการค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020"
 8. ปี 2560 "โครงการสร้างความร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาคประชาชน"
 9. ปี 2560 "โครงการสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐ"
 10. ปี 2560 "โครงการข้อตกลงคุณธรรม"
 11. 6 กันยายน...วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ
 12. ปี 2556 “ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”
 13. ปี 2558 “ACTIVE CITIZEN ปลุกสำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชัน”
 14. ค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020
 15. พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
 16. ปี 2555 “รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย”
 17. ปี 2557 “HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”
 18. หมาเฝ้าบ้าน

ปี 2560 “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”

  จัดเสวนา “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” ร่วมกับ TDRI

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดงานเสวนา “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เป็นประธานเปิดงาน ก่อนดำเนินการเสวนาตามลำดับหัวข้อดังนี้
 
“สถานการณ์และทิศทางคอร์รัปชันไทย” โดย นายณัชพล ประดิษฐเพชรา นักวิจัย TDRI
 
“โฉมหน้าคอร์รัปชันไทย” โดย นายธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
 
“การติดตามตรวจสอบการบริการภาครัฐ” โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการ TDRI
 
“ผลการติดตามการต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” โดย นายธิปไตร แสละวงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ  นายกิตติเดช  ฉันทังกูล  CAC-IOD และ นายอธึกกิต แสวงสุข บรรณาธิการข่าวการเมืองอาวุโส วอยซ์ทีวี