ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

ปี 2555 “รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย”

งานในปีพ.ศ.2555 ประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ คุณมีชัย วีรไวทยะ งานแถลงการณ์จากเยาวชนในโครงการ “โตไปไม่โกง” รวมถึงงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักธุรกิจ ประชาชน และสื่อมวลชนจากหลายสาขา อาทิ สถาบันอิศรา สำนักข่าวไทยพีบีเอส กองบรรณาธิการข่าวช่อง 7 และผู้แทนจากแวดวงสินค้าเกษตร เช่น สมาคมโรงสีข้าว สมาคมชาวนาไทย และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง “สู้ด้วยเสียง” กับบุคคลที่ลุกขึ้นสู้กับปัญหาคอร์รัปชันจนได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมการคอร์รัปชันตามนโยบาย 3 ป. คือปลูกฝัง ป้องกัน และเปิดโปง

ในปีนี้ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 42 องค์กร แสดงให้เห็นถึงพลังประชาชนที่อาสาเข้ามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศ