hot - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม - โครงการ CoST ช่วยชาติประหยัดเงินไปแล้วเท่าไร ? - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จี้ กสทช.เปิดเผยข้อมูลช่วยเหลือผู้ให้บริการโทรคมนาคมช่วงโควิดต่อสาธารณะ

ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

 1. ปี 2560 "โครงการร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน" (ACTIVE CITIZEN)
 2. ปี 2560 "งาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล"
 3. ปี 2560 “คุยเรื่องโกงผ่านหนัง”
 4. ปี 2560 "ร่วมเขียนกฎหมายต้านโกง ให้ถูกใจคนไทย”
 5. ปี 2560 “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
 6. ปี 2560 “ใบอนุญาตก่อสร้าง: ความสะดวกที่ต้องจ่าย...จริงหรือ?"
 7. ปี 2560 "โครงการค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020"
 8. ปี 2560 "โครงการสร้างความร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาคประชาชน"
 9. ปี 2560 "โครงการสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐ"
 10. ปี 2560 "โครงการข้อตกลงคุณธรรม"
 11. 6 กันยายน...วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ
 12. ปี 2556 “ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”
 13. ปี 2558 “ACTIVE CITIZEN ปลุกสำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชัน”
 14. ค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020
 15. พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
 16. ปี 2555 “รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย”
 17. ปี 2557 “HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”
 18. หมาเฝ้าบ้าน

ปี 2555 “รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย”

งานในปีพ.ศ.2555 ประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ คุณมีชัย วีรไวทยะ งานแถลงการณ์จากเยาวชนในโครงการ “โตไปไม่โกง” รวมถึงงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักธุรกิจ ประชาชน และสื่อมวลชนจากหลายสาขา อาทิ สถาบันอิศรา สำนักข่าวไทยพีบีเอส กองบรรณาธิการข่าวช่อง 7 และผู้แทนจากแวดวงสินค้าเกษตร เช่น สมาคมโรงสีข้าว สมาคมชาวนาไทย และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง “สู้ด้วยเสียง” กับบุคคลที่ลุกขึ้นสู้กับปัญหาคอร์รัปชันจนได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมการคอร์รัปชันตามนโยบาย 3 ป. คือปลูกฝัง ป้องกัน และเปิดโปง

ในปีนี้ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 42 องค์กร แสดงให้เห็นถึงพลังประชาชนที่อาสาเข้ามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศ