ผลงานที่โดดเด่นและกิจกรรมองค์กร

ปี 2556 “ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”

               งานในปี พ.ศ.2556 มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากจะร่วมกันประกาศจุดยืน “ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”ยังมีการแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “หมดสิ้นแน่ถ้ายังยอมให้โกง” และการเสวนาเรื่อง “ชำแหละผลการวิจัยนิสัยโกงกิน และการตอบสนองของแต่ละภาคส่วน” โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชน สื่อมวลชนหน่วยงานราชการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมมากมายกิจกรรมวันงานยังมีการนำเสนอการต่อยอดและขยายผล ภายใต้ความร่วมมือกับหอการค้าไทยที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันในวันนี้ทั่วทั้งประเทศ